Khai giảng lớp Thập chỉ Liên tâm pháp - Nâng cao 3 tại Hà Nôi

Một vài hình ảnh buổi khai giảng lớp Thập chỉ Liên tâm pháp - Nâng cao 3 tại 67 Bà Triệu, Hà Nội ngày 29/6/2013:

https://picasaweb.google.com/1127523...NOdqtjM-MOAJA#